• slider image
:::

展演 資訊專員 - 活動資訊 | 2017-09-27 | 人氣:1118

絢彩慶雙十 2017林白雪彩墨個展

 

展出日期:106/10/1(日) – 106/10/25(三)

展出地點:萬芳醫院 2樓萬芳畫廊

展出地址:台北市文山區興隆路三段111號 (捷運文湖線萬芳醫院站下車)

 

 

SKM_C30817092617070-crop

SKM_C30817092617071-crop

SKM_C30817092619410